Kontakt


Radmila Pinkavová Jirkovská, ACC


vedoucí pracovní skupiny ICW

Blanka Hudecová, ACC


regionální akce, Facebook

Jana Štěpánková


kalendář akcí

Jana Kroupová


galerie koučů


Zuzana Treglerová


ICF Global, LinkedIn

Alena Jáchimová, ACC


podpora marketingu


Soňa Staňková


koordinátor Morava

Irma Bohoňková, PCC


koordinátor České Budějovice

Dana Mašlová, ACC


koordinátor Chomutov