Jakub Nosek, ACC

Mgr. Jakub Nosek, MBA, ACC


Telefon: 603 220 007

E-mail:

Web: www.yes4grow.cz

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.